Close

Brannvernledelse

Selv om vi arrangerer kurs for brannvernledere i særskilte brannobjekt , er det mange virksomhetseiere som ønsker å sette denne tjenesten bort til en profesjonell aktør.

Vår bistand  består i  blant annet følgende :

  1. Etablere og vedlikeholde virksomhetens dokumentasjonsverktøy
  2. Ajourhold av dokumentasjonsrutiner
  3. Delta under branntilsyn
  4. Følge opp pålegg og avvik etter branntilsyn