Close

Opplæring

Vi gjennomfører : Kurs i forebyggende brannvern (Tidligere kurs for brannvernledere) – Evakueringsøvelse – Slokkeøvelse –