Close

Følg oss på Facebook

Hei og velkommen til vår hjemmeside. Brannvernopplæring Helgeland AS startet sin virksomhet 1 september 2015.

Bakgrunnen for denne etableringen er at undertegnede solgte sin tidligere bedrift Helgeland Brannsikring AS til Firesafe AS , som er landets største selskap innen brannsikring . Etter å ha drevet selskapet i 20 år var det greit å la yngre krefter slippe til , noe som resulterte i at alle ansatte ble overført til Firesafe AS. I tillegg til at jeg var leder av Helgeland Brannsikring AS har jeg drevet en utstrakt aktivitet som kursarrangør innen brannsikring . Denne tjenestedelen tar jeg over og vil utvikle videre i selskapet Brannvernopplæring Helgeland AS .

Det presiseres at det fortsatt vil være et nært og godt samarbeide med tidligere kolleger i Helgeland Brannsikring AS og Firesafe AS fremover.

Hilsen Knut Nilsen